Služby

S čím vám mohu pomoci. 

Likvidace pojistných událostí

Pro pojišťovny: Objektivní posouzení rozsahu škody včetně výpočtu výše škody

Pro makléře: Objektivní posouzení rozsahu škody, výše škody a možnosti uplatnění práv na pojistné plnění, pomoc při uplatnění práv na pojistné plnění

Pro klienta: První krokem je objektivní posouzení možnosti uplatnění práv z pojistné smlouvy. Druhým krokem je objektivní posouzení rozsahu škody a zastupování klienta při uplatňování práv na pojistné plnění vůči pojišťovně

Které typy škod?

Škody z pojištění majetku, škody z pojištění odpovědnosti za škody, škody ze zemědělského pojištění.

Jak si mě najmout?

Ideálně dříve než situace, kterou potřebujete řešit, nastane. Pokud už nastala, tak okamžitě.

S pojišťovnami a makléři uzavírám smlouvu o spolupráci na předem definované typy pojistných událostí za předem definovaných podmínek i cenových.

V případě klientů mi stačí objednávka a uhrazená záloha na definované činnosti. V případě zastupování před pojišťovnou je potřeba vystavit plnou moc. Cena je dohodou, většinou jako předem stanovené % z výše škody, nebo vyplaceného pojistného plnění.

Lektor a kouč

Social skills - prezenční dovednosti, komunikační dovednosti, obchodní dovednosti

Leadership - budování týmu, vedení týmů, komunikace v týmu a mezi jednotlivými útvary

Koučink - život není jen práce, jak skloubit obojí a být v rovnováze 

Jak na to? Buď si můžete vybrat kurz, který chcete zakoupit pro své zaměstnance, nebo se můžete zúčastnit některého kurzu, kde jsem lektor, nebo se můžeme domluvit podle vašich konkrétních přání.

Mentor

Potřebujete rychle začlenit nového člověka do procesů, aby samostatně fungoval, uzavíral pojistné smlouvy a likvidoval pojistné události? Nebo potřebujete posunout zaměstnance do role manažera, vedoucího, nebo zvýšit jeho kvalifikaci? Individuální mentoring je správná a rychlá cesta.

Jak na to? Stačí mi zavolat nebo napsat email a sdělit mi své požadavky a domluvíme se na postupu i časovém harmonogramu. 

Lektor, mentor