Služby

S čím vám mohu pomoci. 

Likvidace pojistných událostí

Pro pojišťovny: Objektivní posouzení rozsahu škody včetně výpočtu výše škody

Pro makléře: Objektivní posouzení rozsahu škody, výše škody a možnosti uplatnění práv na pojistné plnění, pomoc při uplatnění práv na pojistné plnění

Pro klienta: První krokem je objektivní posouzení možnosti uplatnění práv z pojistné smlouvy. Druhým krokem je objektivní posouzení rozsahu škody a zastupování klienta při uplatňování práv na pojistné plnění vůči pojišťovně

Které typy škod?

Škody z pojištění majetku, škody z pojištění odpovědnosti za škody, škody ze zemědělského pojištění.

Jak si mě najmout?

Ideálně dříve než situace, kterou potřebujete řešit, nastane. Pokud už nastala, tak okamžitě.

S pojišťovnami a makléři uzavírám smlouvu o spolupráci na předem definované typy pojistných událostí za předem definovaných podmínek i cenových.

V případě klientů mi stačí objednávka a uhrazená záloha na definované činnosti. V případě zastupování před pojišťovnou je potřeba vystavit plnou moc. Cena je dohodou, většinou jako předem stanovené % z výše škody, nebo vyplaceného pojistného plnění.

Lektor

Social skills - prezenční dovednosti, komunikační dovednosti, obchodní dovednosti

Leadership - budování týmu, vedení týmů, komunikace v týmu a mezi jednotlivými útvary

Jak na to? Buď si můžete vybrat kurz, který chcete zakoupit pro své zaměstnance, nebo se můžete zúčastnit některého kurzu, kde jsem lektor (sekce kurzy nebo www.eg-egi.cz, www.britishinstitute.cz , www.všfs.cz ) nebo se můžeme domluvit podle vašich konkrétních přání a připravit kurz dle vašich požadavků.

Mentor

Potřebujete rychle začlenit nového člověka do procesů, aby samostatně fungoval, uzavíral pojistné smlouvy a likvidoval pojistné události? Nebo potřebujete posunout zaměstnance do role manažera, vedoucího, nebo zvýšit jeho kvalifikaci? Individuální mentoring je správná a rychlá cesta.

Jak na to? Stačí mi zavolat nebo napsat email a sdělit mi své požadavky a domluvíme se na postupu i časovém harmonogramu. 

Lektor, mentor

Poradce, konzultant

Poradce, konzultant

Poradce  v oblasti leadershipu, managementu, rizikového managementu, zvládání mezi týmových komunikačních problémů, posouzení pojistných rizik a jejich řešení, včetně výběru zprostředkovatele pojištění či pojišťovny, 

Poradce v oblasti pojištění, revize pojistných podmínek, tvorba nových produktů.

Jak si mě najmout? 

Zavolejte mi nebo napište email a na osobní schůzce probereme vaše potřeby a domluvíme postup.