My lidé jsme zvláštní tvor

18.01.2023

My lidé jsme zvláštní tvor... Dokážeme odpustit a tolerovat nevěru, podvod, zradu, zlodějnu, dokonce i vraždu, ale běda pokud má někdo jiné politické názory. To neznáme bratra...

Je nám nevěrný manžel? Ano, bolí to, vztekáme se, rozbíjíme nádobí a vrážíme facky, ale v podstatě jsme připraveni odpustit a vjet do starých kolejí. Někdy víme o nevěře léta, dokonce jsme smířeni s tím, že manžel/manželka jede na více frontách, ale běda, kdyby měl jiný názor na vládu, prezidenta nebo světové zřízení, pak je konec vztahu.

Soused zase přitáhl z práce latě a dřevo? Nevystavil fakturu za práci, nebo vystavil za tu, co neudělal? Víme to o něm. Víme, že je podvodník a zloděj, ale stejně s ním půjdeme na pivo a stejně mu neřekneme, Franto co to děláš? Tohle se přeci nedělá! Ale běda pokud Franta řekne, že nevolil modré, ale volil zelené. A pokud mu pivo nenalejeme na hlavu, tak už si s ním nikdy na to pivo nezajdeme.

Kájínek zavraždil několik lidí. Já u toho nebyla, ale soud to tak shledal. A my v něm vidíme chudáka zavřeného, co když ho pustí, hned si jdeme koupit jeho knihu ideálně s podpisem, nebo koukneme na film o něm. Chudák Kájínek. Odpustíme i vraždu... ?

Kamarádka nás zradí. Tváří se, že nám chce pomoci a pak se postará o naší výpověď z práce, protože to naše místo se jí líbí. Tak to je tedy kudla do zad. Jsme v šoku. Nemluvíme s ní. Přejde několik let a už s ní zase chodíme na kafe. Tak co, bylo to jen lidské selhání. Chyby dělá každý. Ale běda, kdyby kamarádka najednou začala tvrdit, že ten náš idol politik je jen vyžírka a budiž k ničemu... Konec kamarádství a dštíme síru a oheň.

Zahrnujeme lidi tolerancí a pochopením tam, kde bychom neměli. Tam, kde jejich selhání ublížilo nám nebo jiným. Ublížilo našem člověčenství, naší důvěře, naší lásce, našemu lidství. Něčemu, co vnímáme, že tak má být. Nejspíš proto, že i my jsme ti chybující, ti nevěrníci, ti zrádci, ti "zloději a podvodníci". O vrazích mluvit nechci. Možná proto máme pochopení pro tato lidská selhání.

A proč nemáme pochopení pro jiné politické názory? Vždyť je to jen jiné vnímání skutečnosti nebo světa. Je to jen jiný úhel pohledu! Jiný úhel založený na naší výchově, na naší zkušenosti, na událostech, které nás v životě potkaly. Je to jen jiný úhel pohledu na jednu věc! Proč někomu vadí, že moje oči vidí věci jinak než jeho oči. Proč někomu vadí, že moje uši slyší něco jiného?

Dnes jsem byla v nahrávacím studiu... Muž za mixážním pultem měl připomínky ke zvukům, které jsem já neslyšela. To není moje nebo jeho chyba, je to jeho jiné vnímání zvuků. Má jen jiné ucho. Jinak vycvičené ucho. Slyší něco, co já neslyším. A to je přeci nejen přirozené, ale i krásné. Byla jsem mu za to vděčná, protože výsledek byl díky němu skvělý.

Každý z nás vyrůstá v jiném prostředí, v jiné rodině, za jiných okolností. A to vše utváří jeho pohled na svět. Na lidi i události.

Věřící vychovávaný ve víře a lásce si myslí, že prezident by měl být lepší než Ježíš. Ten, kdo vyrostl v útlaku a ponížení pro jiné názory svých rodičů, vidí v každém, kdo jen naznačuje, že si nejsme rovni, nepřítele a utlačovatele. Ten, kdo neví nic o době útlaku, tak nemá rozlišovací schopnost vidět ve slovech skryté významy. Každý jsme jiný, každý máme jiný pohled na svět. Proč by nás tyto pohledy měly rozdělovat? My nepotřebujeme prezidenta, který nás bude spojovat. My se dokážeme spojit sami, pokud budeme respektovat naši jinakost. Ve chvíli, kdy budeme respektovat, že každý člověk má právo na svůj politický názor, který ho nedělá horším nebo lepším člověkem, pak budeme jednotní.

Jedna paní v padesátých letech jako největší komunistka v okrese, která vedla kolektivizaci venkova, ve své fanatické bláhovosti chtěla ukřižovat mého dědečka na vrata, protože to byl kulak. Naštěstí se jí to nepovedlo. Ale poslat ho do vězení ano. Za pár let se do této paní zamiloval můj strýc, babičky bratr, a najednou z ní byla moje teta. Můj dědeček v té době už byl po smrti. Věznění nepřežil. Dědečka jsem nepoznala, ale jeho politického protivníka ano. To jsou paradoxy života.

Myslíte, že byla horším člověkem pro své pomýlené politické názory? Odpovězte si sami....